KAESER – Sveriges bästa tryckluftspartner

Vårt mål är att vara Sveriges bästa tryckluftspartner och erbjuda de mest energisnåla lösningarna i form av bland annat skruvkompressorer.

Skruvkompressorer tillhandahåller tryckluft för produktionsprocesser inom industrin, hantverksnäringen och småföretag. De är det bästa valet när du behöver ett konstant tryck över längre tid.

Vi erbjuder olika finansieringslösningar för skruvkompressorer

När du är i behov av en skruvkompressor från KAESER har vi olika finansieringslösningar. Vi erbjuder då hyra, leasing och outsourcing. Vid tecknande av serviceavtal erbjuder vi fem års garanti.

skruvkompressor-KAESER-bil-man-öppna-dörrar

När du är i behov av effektiva skruvkompressorer

För att våra skruvkompressorer ska arbeta så effektivt som möjligt har vi utvecklat en egen profil till våra rotatorer. Med vår SIGMA-profil sparar du upp till 15 procent energi jämfört med konventionella profiler.

Långa livscykelkostnader för optimal lönsamhet

Våra skruvkompressorer är lönsamma tack vare låga livscykelkostnader. Vårt helhetskoncept för optimal lönsamhet är: maximal effektivitet, användarvänlighet och enkelt underhåll. Vidare erbjuder vi ett globalt service- och rådgivningsnätverk vilket innebär snabba svarstider.

Ett köp av en skruvkompressor från KAESER är ett inköp för livet. Vi vill att du aldrig ska ångra detta köp. Därför använder vi all vår energi och passion vid utvecklingen av våra kompressorer samt vid rådgivning och service.

Vi erbjuder skräddarsydd tryckluftsförsörjning

Grunden för en effektiv tryckluftsförsörjning är analysen av ditt tryckluftsbehov. Vi erbjuder rådgivning i världsklass för verkstad och industri. Oavsett om det gäller anläggningsoptimering eller skräddarsydd planering av en ny anläggning, KAESERs kunder drar nytta av rådgivnings- och analyskompetensen hos en av världens största leverantörer av tryckluftssystem.

Med våra egenutvecklade analysmetoder enligt ISO 11011 samt god kännedom om olika branschers krav skapar våra ingenjörer framtidssäkra lösningar. Dessa möter dina behov, sparar pengar och är dessutom bra för miljön.

En kompressors investerings- och servicekostnader utgör endast en mindre del av hela livscykelkostnaden. Huvudandelen av totalkostnaden består av energikostnader.

KAESER-livscykel-skruvkompressor-prisvärd-lönsam-diagram

Oljesmorda skruvkompressorer

Oljesmorda skruvkompressorer används i flera olika branscher. Dessa är väldigt hållbara och arbetar driftsäkert och energibesparande, även vid höga temperaturer upp till 45 °C.

Sänk dina energikostnader med en skruvkompressor

All energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till värmeenergi. Upp till 96 procent av denna energi kan återanvändas och utnyttjas via värmeåtervinning.

Moderna skruvkompressorer i helkapslat utförande lämpar sig särskilt väl för värmeåtervinning. Detta gäller både vätskeinsprutade och torrkomprimerade kompressorer.

Det är mycket vi tänker på när vi utformar våra skruvkompressorer och maskiner. Enkelt underhåll, lätt att byta ut slitdelar, snabb service, lång livslängd – och därmed en hög tryckluftstillgänglighet som är så stabil som möjligt.

”Det finns inget som vi har så få problem med som med KAESER-blåsmaskinerna – om alla anläggningar hade varit så driftsäkra!”

Karl Pecksteiner, reningsverket Klein-Pöchlarn (Österrike)

KAESER kompressorer – produkter och tjänster vi erbjuder

 • Skruvkompressorer
 • Kolvkompressorer
 • Byggkompressorer som går att köra på allmän väg
 • Trycklufthanteringssystem
 • Vakuumpumpar
 • Blåsmaskin
 • Filter
 • Tork
 • Tryckluftsverktyg och tillbehör
 • Rådgivning och planering
 • Behovsanalys för tryckluft
 • Entreprenad (användarmodell för tryckluftsstationer)
 • Service