skruvkompressor-kaeser-maskiner-hall

Oljesmorda skruvkompressorer

Oljesmorda skruvkompressorer används i olika branscher. De är väldigt hållbara och arbetar driftsäkert och energibesparande även vid höga temperaturer upp till 45 °C.

Stort urval – låga livscykelkostnader

Anskaffningskostnaderna är förhållandevis låga. Huvuddelen av livscykelkostnaderna utgörs av energikostnader (upp till 80 procent). Under brukstiden brukar energikostnaden uppgå till flera gånger anskaffningskostnaden.

Därför arbetar KAESERS skruvkompressorer med den energibesparande SIGMA-profilen och sparar upp till 15 procent energi jämfört med konventionella profiler.

skruvkompressor-med-vätskekylning

Våra oljesmorda skruvkompressorer

1. Tryckluftscentraler

Anslut och kom igång direkt: det kan du göra med KAESERS tryckluftstationer.

 • Upp till 22 kW
 • Platsbesparande kombinationer bestående av skruvkompressor, luftbehållare och kyltork
 • Överskådlig styrning med SIGMA CONTROL

2. Med remdrift

KAESERS skruvkompressorer med remdrift övertygar med sin goda lönsamhet och höga driftsäkerhet.

 • Upp till 22 kW
 • Högeffektiv kraftöverföring tack vare automatisk remspänning
 • Med energibesparande SIGMA-profil

3. Med direktdrift 1:1

Kraftfull och energieffektiv: direktdriften innebär att kompressorn är direkt kopplad till motorn utan överföringsförluster.

 • Upp till 315 kW
 • Inga energiförluster vid kraftöverföringen
 • Stora, lågvarvande kompressorblock minskar energiförbrukningen.

4. Med två kompressorenheter

Två kompletta kompressorenheter säkerställer höga flöden och hög driftsäkerhet på endast 7,45 m².

 • Upp till 515 kW
 • Två separata kompressorenheter i ett kompakt hus
 • SIGMA CONTROL-styrningarna anpassar driften på ett ekonomiskt sätt till det faktiska tryckluftsbehovet.

Sänk dina energikostnader med en skruvkompressor från KAESER

All energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till värmeenergi. Upp till 96 procent av denna energi kan återanvändas och utnyttjas via värmeåtervinning.

Sänk dina energikostnader och investera i en skruvkompressor med värmeåtervinning från KAESER. Hör av dig för att få en kostnadsfri offert!